מורי המכון

.

גב' חני דודי

מתכננת ערים. מרצה במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית- באולפן לתכנון ארצי ותכנון המרחב הימי.