אודות המכון

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מציע שלושה מסלולי לימוד: תואר מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי בשיתוף עם המחלקה לגאוגרפיה והתמחויות למוסמך בתכנון עירוני ואזורי ובלימודים עירוניים ואזוריים עם חוגי אם אחרים.

המכון נוסד בשנת 1969 והציע בשנותיו הראשונות התמחות צנועה בלימודים עירוניים ואזוריים, כאשר כל מחזור כלל מספר מצומצם של תלמידים. מאז שנות השמונים והתשעים התפתח המכון לאחת משתי התוכניות המובילות בישראל בלימודים עירוניים ובתכנון עירוני.

התואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי מקנה לתלמידים השכלה אקדמית כוללת בתכנון עירוני ואזורי, על היבטיו העיוניים, המקצועיים והמתודולוגיים. ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי כוללת לימודי תכנון בהיקף מצומצם יותר, אך מאפשרת להתמחות בעולם ידע נוסף במסגרת חוג האם, שבמקרים רבים יש סינרגיה בינו לבין מקצוע התכנון. ההתמחות בלימודים עירוניים ואזוריים מעניקה ידע בסיסי בלימודים עירוניים ובתכנון עירוני, כתוספת לעולם הידע של חוג האם.

מורי התכנית הם אנשי סגל האוניברסיטה העברית ומתכננים בכירים בעלי ניסיון במגזרים הציבורי והפרטי. בין מוסמכי המכון יש כאלה שהגיעו לעמדות בכירות בעולם התכנון והפיתוח העירוני ובתחומים קרובים.

המכון שם לעצמו למטרה לבסס את תחום התכנון העירוני והאזורי באוניברסיטה העברית, כתכנית אקדמית מובילה בארץ ובעולם, ולקדם את מעמד התכנון העירוני ואת מעמד מתכנני הערים בישראל. השאיפה היא לתרום לקידום דפוסי פיתוח שהם ברי קיימא, המתייחסים להיבטים של צדק חברתי וליעדים של צמיחה כלכלית מקומית.

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מקיים פעילויות מחקר, תכנון ואירועים וכנסים שונים. בעבר השתתף המכון בפרויקטים כמו הכנת תכנית הפיתוח למטרופולין תל אביב ומחקר הערכה על ההשפעה האזורית של פארק התעשייה י.ש. גת (מפעל אינטל FAB 18), ומאז 2007 פועלים במסגרתו "מחקרי פלורסהיימר", כזרוע לפרסום מחקרי מדיניות, קיום כנסים ומתן מלגות לתלמידים הכותבים עבודות גמר ודוקטורט בתחומים רלוונטיים. המכון מארח כנסים בינלאומיים וישראליים ובהם כנס איגוד המתכננים בישראל בשנים 2009 ו-2014.

משנת 2014 פועלת במסגרת המכון הקליניקה האורבנית כגוף אקדמי מעשי שמטרתו ליצור, לתווך ולהטמיע ידע בשיתוף עם אנשי מקצוע בשטח על מנת לקדם צדק חברתי באמצעות תכנון, בדגש על המרחב העירוני.