היסטוריה

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים הוקם כיוזמה משותפת של המחלקות לגאוגרפיה ולסוציולוגיה, שראשיתה בשנת 1967. המטרה הייתה להקים מכון שיפתח תכנית הוראה לתואר מוסמך בלימודים עירוניים ובתכנון עירוני ויקדם את המחקר בתחום באוניברסיטה העברית. המכון הוקם פורמאלית בשנת 1969 במסגרת הפקולטה למדעי החברה וההוראה בו החלה בשנת 1970. הרוח החיה ביוזמה להקמת המכון היה פרופ' אריה שחר, אבי הגאוגרפיה העירונית הישראלית ומי שפעל רבות לקשור את הגאוגרפיה העירונית לעולם התכנון העירוני והאזורי. פרופ' שחר שימש כמנהל המכון (בהפסקות) עד שנת 1994 והיה דמות מרכזית בקידומו ובפיתוחו במשך קרוב לארבעים שנה, עד פטירתו בשנת 2006. מבין הסוציולוגים היו פעילים בשנותיו הראשונות של המכון פרופ' אריק כהן, שהיה מחבר הפרסום הראשון שיצא לאור במסגרת המכון בשנת 1970 – העיר באידיאולוגיה הציונית – ופרופ' דב ויינטראוב.

המכון הציע בשנותיו הראשונות התמחות צנועה בלימודים עירוניים ואזוריים, כאשר כל מחזור כלל מספר מצומצם של תלמידים, אך בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים התפתח המכון לאחת משתי התוכניות המובילות בישראל בלימודים עירוניים ובתכנון עירוני. תכנית הלימודים הורחבה והועמקה ומספר התלמידים במכון גדל פי ארבעה בתחילת שנות התשעים. גידול זה הושפע מההתפתחות הרבה של מקצוע תכנון הערים בישראל ובעולם, שהפך יותר ויותר לאינטרדיסציפלינרי ובעל אוריינטציה למדעי החברה, ומהביקוש הרב למתכננים, כתוצאה מגל העלייה מארצות חבר העמים ומתנופת הבנייה בשנים ההן. לצד פרופ' אריה שחר, ניהלו את המכון בשנים אלו פרופ' שלמה חסון, פרופ' דניאל פלזנשטיין ופרופ' ערן רזין.

בעשור השני של שנות האלפיים עלה המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מדרגה נוספת, התכנית שודרגה, מספר התלמידים גדל עוד יותר, ומשנת 2016/17 מוצע תואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, לצד ההתמחויות בתכנון עירוני ואזורי ובלימודים עירוניים ואזוריים. ההתעניינות הגדלה בלימודים עירוניים ובמקצוע התכנון קשורים גם למשבר הדיור המתמשך ולמחאה החברתית, והרפורמות בחוק התכנון והבנייה תרמו ככל הנראה גם הם לעליית קרנו של מקצוע תכנון הערים בשנים האחרונות.

בנוסף לתחום ההוראה היה המכון פעיל מראשית דרכו גם בתחומי המחקר, פרסום מחקרי מדיניות וקיום אירועים שונים. הפרסום הראשון שהוציא המכון לאור היה:
Erik Cohen, The City in the Zionist Ideology, 1970. בשנת 2007 שולבו במכון מחקרי פלורסהיימר כמסגרת למחקרי מדיניות בתחום החברה, המרחב והממשל. גוף זה היה ממשיכו של מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, שפעל כגוף עצמאי בין השנים 2007-1991 בניהולו של פרופ' עמירם גונן. מחקרי פלורסהיימר, כמו גם המכון שקדם לו, זכה לתמיכתו של ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר ז"ל, ומנוהל מאז 2007 על ידי פרופ' ערן רזין.

בשנת 2014 החלה לפעול במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים הקליניקה האורבנית, ביוזמתה ובניהולה של ד"ר אמילי סילברמן, כגוף אקדמי מעשי שמטרתו ליצור, לתווך ולהטמיע ידע בשיתוף עם אנשי מקצוע בשטח על מנת לקדם צדק חברתי באמצעות תכנון, בדגש על המרחב העירוני. הקליניקה פועלת להשיג את מטרותיה באמצעות קורסים אקדמיים, פרויקטים משותפים ומחקר בינלאומי ומקומי.