פרסומים

2005
דוח מחקר: מערב ירושלים
שחר פרופ' אריה, לנקין אדר' לינור, הורן רון, זיו ענת, ספירו הגר. דוח מחקר: מערב ירושלים. 2005. דוח מערב ירושלים ב דוח מערב ירושלים א
פיתוח גלובאלי בעיר מקומית: השפעות מקומיות ואזוריות של פארק התעשייה החדש בקרית-גת
שחר פרופ' אריה, גרדוס יהודה, קרקובר שאול, רזין ערן, פלזנשטיין דניאל. פיתוח גלובאלי בעיר מקומית: השפעות מקומיות ואזוריות של פארק התעשייה החדש בקרית-גת.; 2005. פיתוח גלובאלי בעיר מקומית
1976
ירושלים 1967-1975: סקירה חברתית - כלכלית
קמחי ישראל, היימן בנימין, גבריאל קלוד. ירושלים 1967-1975: סקירה חברתית - כלכלית.; 1976. סקירה חברתית-כלכלית