שאלות נפוצות

באילו ימים ושעות מתקיימים הלימודים?

הלימודים במכון, כולל לימודי ההשלמה, מתקיימים בימים שלישי ורביעי וקורסים ניתנים בכל שעות היום, מ-08:30 בבוקר ועד 20:00 בערב.

כל תלמיד אחראי על סידור מערכת השעות האישית כך שניתן לסדרה באופן שיתאים לשעות הפנויות. ניתן לסיים את הלימודים בתוך שנתיים גם עם יום לימודים יחיד בכל סמסטר או ביומיים של לימודי ערב או בוקר (אך במקרים אלה יתכן שהלימודים ימשכו לשנה שלישית).

כמה זמן נמשכים הלימודים?

ברוב המקרים הלימודים במכון נמשכים שנתיים.

לתלמידי תואר שני בגאוגרפיה תכנון וסביבה עם התמחות במכון במסלול לא מחקרי ישנה אפשרות לסיים את מרבית מטלות התואר השני בתוך שנה. עם זאת הדבר כרוך בעומס לימודים רב מאוד ואינו מומלץ. כמו כן יש לשים לב כי חלק מהקורסים דורשים קורסי קדם הנלמדים לרוב בסמסטר א'.

לתלמידים הנדרשים ללימודי השלמה והמסוגלים להתפנות רק ליום לימודים אחד בשבוע, יתכן שישארו מספר קורסים להשלמה בשנה ג'.

תלמידים בתואר מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי שנדרשו לשלושה קורסי השלמה, שנת לימודיהם הראשונה נחשבת לשנת השלמה עם לימודים מאוחסנים. במצב זה, הלימודים יתמשכו על-פני שלוש שנים, אך אפשר שמספר הקורסים בשנה השלישית יהיה קטן.

מהם תנאי הקבלה ללימודים במכון?

תנאי הקבלה ללימודי התואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי הם ציון ממוצע של 82 לפחות בלימודי הבוגר ובמסלול המחקרי ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר.
תלמיד המתקבל בשנה א' למסלול הלא מחקרי יוכל לעבור למסלול המחקרי עם השיג ממוצע של 85 לפחות בלימודי המוסמך.

תלמידים שהתואר הראשון שלהם אינו גאוגרפיה, נדרשים ללימודי ההשלמה הבאים, במידה ולא למדו אותם במסגרת אחרת:

- מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
- קורס יסוד בסטטיסטיקה
- גאוגרפיה כלכלית?

קביעת הצורך בלימודי השלמה תיעשה על-ידי היועץ.

תלמידים שנדרשים להשלים לא יותר משני קורסי השלמה יחלו את לימודיהם לתואר המוסמך וילמדו את קורסי ההשלמה בשנת לימודיהם הראשונה. תלמידים שנדרשים בשלושה קורסי השלמה, יתקבלו לשנת השלמה בה יוכלו ללמוד את קורסי ההשלמה וקורסי מוסמך כלימודים מאוחסנים.

האם יש הכרה בקורסים מלימודים קודמים?

ניתן להכיר בקורסים מוסמך (כולל נקודות הזכות) שנלמדו במסגרות אחרות בכפוף לאישור היועץ וועדת הוראה, ובתנאי שקורסים אלו לא נכללו בחישוב נקודות הזכות לתואר שהושלם.
כמו כן, ישנה אפשרות לקבל פטור מקורס חובה שנלמד במסגרת אחרת ונכלל בחישוב הנקודות לתואר שהושלם, אך במקרה זה ישלימו התלמידים את נקודות הזכות בקורס בחירה אחר.

לאילו מקומות עבודה אפשר להתקבל?

המשרות המוצעות למתכננים מסווגות לרוב לפי התחומים האלה:

- תכנון יוצר - יצירת תוכניות חדשות ועיסוק בהכנת מסמכים נלווים לתכניות.
- קידום פרוייקטים - קידום תכניות ופרוייקטים פיזיים משלב ההכנה ועד לאישור בוועדות ומימוש בפועל
- רגולציה תכנונית - עיסוק בניסוח וקביעת מדיניות והליכי תכנון
- מקצועות בפריפריה של התחום

משרות מתכננים קיימות בגופים ממשלתיים רבים כגון רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, הרשות לפיתוח ירושלים, משרדי ממשלה: משרד התיירות, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות וארגונים מסונפים כמו איגודי ערים לאיכות הסביבה.

להלן דוגמאות למשרות אותן מאיישים מתכננים במגזר הציבורי:
מנכ"ל משרד הפנים, מנהלת מינהל התכנון, מתכנני מחוזות, יועץ משרד ראש הממשלה לתכנון, מתכנן מחוז ברשות מקרקעי ישראל ועוד.

כמו כן ישנן משרות רבות בשוק הפרטי ובמגזר השלישי כשכירים או עצמאיים בתחומי תכנון ותכנון אסטרטגי, ייעוץ סביבתי, יצירת פרוגרמות, פיתוח תשתיות, תחבורה, מיפוי ומערכות מידע גאוגרפיות ועוד.

האם מקבלים תעודת מתכנן?

מקצוע התכנון איננו מקצוע רשוי דהיינו אינו דורש רישיון פורמלי לעיסוק בו דוגמת רואה חשבון או עורך דין. אולם, במכרזים שונים נדרש תואר בתכנון כתנאי לקבלת משרה. התואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי וההתמחות בתכנון עירוני ואזורי כוללים את ליבת לימודי התכנון כפי שהוגדרה על-ידי איגוד המתכננים בישראל, והמסיימים במסלולים אלה זכאים להיכלל בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים בישראל. ההתמחות המצומצמת בלימודים עירוניים ואזוריים אינה כוללת את מלוא ליבת לימודי התכנון כפי שהוגדרה על ידי איגוד המתכננים.

האם ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי מקנה חברות באיגוד המתכננים?

הקריטריונים לקבלה לחברות באיגוד המתכננים מפורטים בתקנון האיגוד בפרק ו (עמ' 4-5):

לחץ כאן לתקנון איגוד המתכננים בישראל

לחץ כאן לדף ההצטרפות לאיגוד באתר איגוד המתכננים