דר' אמילי סילברמן

אמילי סילברמן
חברה, חדר 4619

דר' אמילי סילברמן היא חברת סגל במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, מתמחה בתחומי מדיניות דיור, התחדשות עירונית, היבטים חברתיים של תכנון פיזי ופיתוח קהילתי. מייסדת ומנהלת את הקליניקה האורבנית. היא בעלת תואר דוקטור במדיניות ציבורית מה-London School of Economics. עבודתה האקדמית נשענת על ניסיונה העשיר בניהול מלכ"רים ובפיתוח קהילתי. אמילי היא ממייסדי הקואליציה לדיור בר השגה, ממייסדי ארגון "תחבורה היום ומחר" ועוד. בדו"ח המומחים של מחאת קיץ 2011 (דו"ח ספיבק-יונה), מילאה אמילי את תפקיד יו"ר ועדת דיור, תחבורה, תכנון וקרקע. במהלך 2014 מילאה אמילי תפקיד של יו"ר-משותף לועדת המשנה לדיור בועדה למלחמה בעוני ("ועדת אלאלוף"). ביוני 2014 הוגשו המלצות הועדה לשר הרווחה והשירותים החברתיים.

מחקר:
דיור בר השגה, כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית, 2012, רחל אלתרמן, אמילי סילברמן וחיים פיאלקוף עם ניר מועלם ומיכל יוקלה,  הטכניון ומינהל התכנון משרד הפנים.
לפרסום המחקר.

שעת קבלה: יום שלישי, 14:00-15:00