דר' חיים פיאלקוף

חיים פיאלקוף
02-5861913

דר' חיים פיאלקוף מרצה מן החוץ במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים מאז שנת 1983 בתחומי תכנון ודיור והוא כתב
מונוגרפיות ומאמרים רבים בנושאים אלה. בעל תואר שלישי בתכנון ערים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק.
משמש היום יועץ תכנוני וכלכלי, בעיקר לגופים ציבוריים כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומוית והחברה האזרחית בתחומי דיור, תכנון סטטוטורי, הנחיות תכנון,
היבטים דמוגרפיים וכלכליים בתכנון ודיור בר השגה. משך 27 שנה הוא עבד במשרד הבינוי והשיכון במגוון תפקידים, לרבות ממונה על תכנון ערים, מנהל אגף
נכסים ודיור, יועץ כלכלי לשר, סמנכ"ל מדיניות ופיתוח ומנהל כללי. לפני עלייתו לישראל הוא עבד כמנהל פרויקטים בכיר ב- Parsons Brinckerhoff, חברת
יועצים בינ"ל בתחומי תכנון והנדסה.

מחקר:
דיור בר השגה, כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית, 2012, רחל אלתרמן, אמילי סילברמן וחיים פיאלקוף עם ניר מועלם ומיכל יוקלה,  הטכניון ומינהל התכנון משרד הפנים.
לפרסום המחקר באתר הקליניקה האורבנית

שעת קבלה: ימי שלישי בבוקר, בתיאום מראש