גב' חני דודי

.
מתכננת ערים. מרצה במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית- באולפן לתכנון ארצי ותכנון המרחב הימי.