גב' חני דודי

Chani.Dodi@mail.huji.ac.il
מתכננת ערים. מרצה במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית- באולפן לתכנון ארצי ותכנון המרחב הימי.