מסלולי לימוד

תואר מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

התמחות בתכנון עירוני ואזורי

התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים