מוסמך בגאוגרפיה ובתכנון עירוני ואזורי

 

אהמכון ללימודים עירוניים ואזוריים

התמחות בתכנון עירוני ואזורי (808)

הפקולטה למדעי החברה

תשפ"א 2020/ 2021

 

ראש התכנית ומנהל המכון ללימודים עירוניים:

פרופ' גלעד רוזן

 

gillad.rosen@mail.huji.ac.il

טל. 02-5883344

 

רכזת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים:

דורית ברק

 

doritb@savion.huji.ac.il

טל. 02-5883367

אתר המכון: http://urbanstudies.huji.ac.il

 

 

 

 

 

מורי התכנית :

גב' ליאת אבוחצירה

ד"ר נופר אבני

אדר' סופיה אלדור

גב' רותי אמיר

גב' צביה אפרתי   

מר עדי בן-נון

ד"ר שרית בן שמחון-פלג

ד"ר ענאיה בנא ג׳יריס

דר' רותם בר-אור

ד"ר מיכל ברייאר

מר ינון גבע

ד"ר גיל גורדון

דר' יאיר גרינברגר

גב' חני דודי

אדר' וינברג יואב

פרופ' שלמה חסון

מר רן חקלאי

אדר' ירון טוראל

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין

אדר' הילה לוטן

פרופ' נעם לוין

מר גדעון לרמן

גב' רונית מזר

אדר' עופר מנור

ד"ר אמילי סילברמן

אדר' צופיה סנטו

ד"ר חיים פיאלקוף

פרופ' ערן פייטלסון                             

פרופ' דני פלזנשטיין

ד"ר ג'יי קפלן

פרופ' סיגל קפלן

ד"ר גדי רובין

פרופ' גלעד רוזן

פרופ' ערן רזין

פרופ' נעם שובל

גב' נאוה שיר

 

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית מציע שני מסלולי לימוד לתלמידי תואר מוסמך:

 

  1. גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

תואר זה הוא תואר מלא בתכנון עירוני ואזורי (44 נ"ז + תזה, או 52 נ"ז ללא תזה). התואר משלב לימודים פרופסיונליים (דיני תכנון ובנייה, תכנון הלכה למעשה, נדל"ן, פרוגרמות, עיצוב עירוני, אולפנים, "קליניקה אורבאנית"), לימודים עיוניים, ולימודים מתודולוגיים (סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ממ"ג, שיטות איתור).

 

  1. חוג אם אחר (שאינו גאוגרפיה) עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי

23 נ"ז + 6.5 נ"ז קורסי השלמה (גיאואינפורמטיקה ב', וגאוגרפיה של פעילות כלכלית) + חובות חוג האם.

 

פירוט אודות 1 (גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי), מפורסם בנפרד

 

התמחות בתכנון עירוני ואזורי (808)

 

תואר זה כולל חוג אם שאינו גאוגרפיה, (כמו ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, משפטים, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מדע המדינה, סוציולוגיה, כלכלה וחוגים נוספים), עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי. ההתמחות בתכנון כוללת 23 נ"ז (כולל עבודה סמינריונית) ובנוסף לכך נדרשים התלמידים ל-6.5 נ"ז קורסי השלמה (מבוא לממ"ג וגאוגרפיה של פעילות כלכלית), אם לא למדו את הקורסים הללו בתואר הראשון. על כך יש להוסיף את חובות חוג האם, כאשר נכונות חוג האם להכיר בחלק מלימודי ההתמחות כלימודי בחירה משתנה מחוג לחוג.

 

ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי בתוספת לימודי ההשלמה כוללת את לימודי הליבה הנדרשים ממתכנן ערים. היקף הלימודים בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי, מצומצם יותר מאשר בתואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, אך מנגד מתמחה התלמיד בעולם ידע נוסף במסגרת חוג האם, שבמקרים רבים יש סינרגיה בינו לבין מקצוע התכנון, כאשר שילוב זה עשוי לפתוח אופקים ייחודיים הן בממד העיוני- התיאורטי והן בשוק העבודה.

 

תנאי קבלה

 

תלמידים המבקשים ללמוד את ההתמחות ירשמו זאת בטופס ההרשמה למוסמך.

(בעדיפות הראשונה יש לרשום את החוג למוסמך ובעדיפות השנייה את ההתמחות הנבחרת).

 

  • במדעי החברה תנאי הקבלה להתמחות הם אלה של החוג הראשי.

 

  • תלמידים מפקולטאות או בתי ספר אחרים כגון: משפטים, חקלאות, מינהל עסקים, עבודה סוציאלית, חינוך אשר מגלים עניין בנושאי תכנון עירוני יכולים אף הם להתקבל ללימודי המכון באישור הפקולטה אליה הם משתייכים.

 

מבנה ההתמחות

 

קורסי השלמה (לאלה שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת):

 

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות                                                               3 נ"ז

גאוגרפיה של פעילות כלכלית                                                                   3.5 נ"ז             

סה"כ                                                                                                    0 עד 6.5 נ"ז

 

 

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון                                                                                    2 נ"ז

מבוא לדיני תכנון ובניה                                                                           2 נ"ז

סמינר מכוני                                                                                          1 נ"ז                

סה"כ                                                                                                    5 נ"ז

 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון - הלכה ומעשה                                                                              2 נ"ז

מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                        2 נ"ז                

סה"כ                                                                                                    2 נ"ז

 

חובת בחירה - שני אולפנים בתכנון                                                                                 

סה"כ                                                                                                    6-4 נ"ז

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי (להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון)                                 

סה"כ                                                                                                    8-6 נ"ז

 

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת שו"ס או סמינר                                                          

סה"כ                                                                                                    4 נ"ז

 

סה"כ נ"ז להתמחות                                                                               23 נ"ז

 

 

רשימת הקורסים  בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי (808)
 

 

לימודי חובה:


סה"כ 6 קורסים – דרישה זהה בשתי ההתמחויות במכון

 

49807

מבוא לדיני תכנון ובנייה

נ"ז

49841

תאוריות התכנון

נ"ז

49854

סמינר מכוני (נושא שונה כל שנה)

נ"ז

 

לבחירה אחד משני הקורסים הבאים (קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה):

 

49804

מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן

נ"ז

49812

תכנון – הלכה למעשה

נ"ז

 

לבחירה שניים מחמישה האולפנים (סדנאות) הבאים:

 

40811

אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית

4

נ"ז

49822

אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר

2

נ"ז

49883

אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים

2

נ"ז

49823

אולפן בתכנון יזמי ומדיניות ציבורית

4

נ"ז

49897

אולפן בתכנון ארצי

2

נ"ז

40911

אולפן מרחב ציבורי רב גילאי

4

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                 6-4 נ"ז

 

4-3 קורסים + כתיבת עבודה סמינריונית בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי (808)

 

40422 

גישות למדיניות סביבתית במרחב

2

נ"ז

40650

עיר וחברה

2

נ"ז

40698

סיור לימודי ברומא

4

נ"ז

40750

סיור לברצלונה וקטלוניה

4

נ"ז

40704

מדיניות דיור והתחדשות עירונית

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

40710

מבוא לביג דאטה

3

נ"ז

40769

קליניקה אורבנית – התמחות מעשית בתכנון חברתי

2

נ"ז

40858

צדק מרחבי ועירוניות

2

נ"ז

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

נ"ז

40870

תכנון מטרופוליני

2

נ"ז

40957

ניתוח עירוני ואזורי – יישומי GIS

3

נ"ז

49800

 GIS בשירות התכנון

2

נ"ז

49801

יישומי AUTOCAD MAP 3D לתכנון עירוני

2

נ"ז

49816

מעמד השימור בזירת התכנון – היבטים מעשיים

2

נ"ז

49817

פרוגרמות ומדיניות קרקעית בישראל

2

נ"ז

49838

תכנון בישובים הערביים

2

נ"ז

49873

עקרונות בעיצוב עירוני

2

נ"ז

40124

היבטים חברתיים של ממ"ג: תיאוריה ופרקטיקה

2

נ"ז

 

          

קורסי בחירה בתחום התחבורה

40944

תכנון תחבורה ומודלים

2

נ"ז

40999

מערכות תחבורה חכמות

2

נ"ז

49824

מבוא לכלכלת תחבורה

2

נ"ז

49825

מבוא להנדסת תחבורה

2

נ"ז

49827

ממ"ג בתכנון תחבורה

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

49828

תכנון תחבורה ציבורית – מהלכה למעשה

2

נ"ז

 

קורסי השלמה להתמחות בתכנון עירוני ואזורי:

 

40104

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

3.5

נ"ז

40942

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

3

נ"ז

 

פירוט קורסים, כולל סילבוסים:  http://shnaton.huji.ac.il/index.php#