מוסמך בגאוגרפיה ובתכנון עירוני ואזורי

 

המחלקה לגאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים מציעים תכנית משותפת לתואר מוסמך "גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי". התכנית מעניקה השכלה מקיפה בתחום התכנון העירוני והאזורי. חבילת הקורסים של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מתמקדת בלימודי הליבה של התכנון העירוני והאזורי (כגון דיני תכנון ובנייה, תיאוריות בתכנון, תכנון – הלכה ומעשה), בלימודים בעלי גוון פרופסיונאלי (אולפנים בתכנון, נדל"ן, פרוגרמות, עיצוב עירוני, קליניקה אורבאנית) ובמגוון לימודים עירוניים אינטר-דיסציפלינאריים. לימודי גאוגרפיה כוללים את המטען העיוני בגאוגרפיה עירונית ובתחומים רלוונטיים אחרים, וכלים מתודולוגיים (מערכות מידע גאוגרפיות, שיטות איתור מתקדמות, חישה מרחוק, שיטות מחקר וסטטיסטיקה). התואר מכשיר את מוסמכיו לעבודה כמתכננים עירוניים ואזוריים ובתחומים אחרים של מדיניות עירונית, ולמחקר בתחום הלימודים העירוניים והאזוריים והגאוגרפיה העירונית.

התלמידים שאינם בוגרי גאוגרפיה באוניברסיטה העברית מחויבים בלימודי ההשלמה הבאים, אם לא למדו אותם קודם לכן: מבוא לסטטיסטיקה, גיאואינפורמטיקה ב' וגאוגרפיה של פעילות כלכלית.

ההוראה נשענת על אנשי סגל אקדמי של האוניברסיטה העברית ועל בכירים מעולם התכנון – מהמגזר הציבורי / הממשלתי בהווה ובעבר או יועצים פרטיים, עם דגש על ותיקים ובעלי ניסיון רב-שנים.

ניתן לשלב תואר זה עם מגמה בגאוגרפיה היסטורית-יישובית, אך הדבר כרוך בתוספות ושינויים בהיקף הלימודים לתואר מוסמך.

        

מסלולי הלימוד ותנאי הקבלה

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

א. מסלול מחקרי: מיועד להעמיק ולהרחיב את ידיעות התלמידים, כדי לפתח את כושרם המחקרי, לביצוע עבודה מחקרית מורחבת. תלמידים יוכלו להתקבל למסלול זה לאחר שאחד המורים הקבועים במחלקה הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה. 

     תנאי קבלה: ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר.

     תלמיד המתקבל בשנה א' למסלול הלא מחקרי יוכל לעבור למסלול המחקרי אם השיג ממוצע של 85 לפחות ב- 20 נ"ז בלימודי המוסמך.

סה"כ נ"ז לתואר מסלול א':   40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת עבודה סמינריונית) = 44 נ"ז + עבודת גמר.

ב. מסלול לא מחקרי: ירחיב ויעמיק את הידע בתחום הגאוגרפיה והתכנון העירוני והאזורי הן בכיוון המקצועי והן בכיוון העיוני. במסלול זה אין עבודה מחקרית מורחבת ומספר הקורסים רב יותר.     

תנאי קבלה: ציון ממוצע של 82 לפחות בלימודי הבוגר.

סה"כ נ"ז לתואר מסלול ב':  44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת שתי עבודות סמינריוניות) = 52 נ"ז.

     

תואר מוסמך בגאוגרפיה ותכנון

מבנה התואר

לרשימת הקורסים המלאה

קורסי השלמה
(למי שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת)

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
גאוגרפיה של פעילות כלכלית
השלמה בסטטיסטיקה                                                                           

 

3 נ"ז 
 3.5 נ"ז     
 2 נ"ז (משתנה בהתאם לקורס הספציפי)

סה"כ

0-8.5 נ"ז

 

לימודי חובה – גאוגרפיה

סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי
סמינר המחלקה לגאוגרפיה
שיטות מחקר למוסמך
סטטיסטיקה למוסמך
קורס מתקדם בתחום הממ"ג                                                                   

  2 נ"ז
  2 נ"ז
  2 נ"ז
  3 נ"ז
2-3 נ"ז               

סה"כ

11-12 נ"ז

 

חובת בחירה גאוגרפיה – לימודי ליבה עיוניים בתכנון וסביבה (יש לבחור לפחות שלושה קורסים)   

עיר וחברה                                                                                            תכנון סביבתי: סוגיות וגישות
סוגיות במדיניות תחבורה
שימור עירוני
תכנון מטרופוליני                     
תכנון תחבורה ומודלים
עיצוב המרחב בישראל
שינויי אקלים וחברה: השלכות, פגיעות והסתגלות           
 
סה"כ

2 נ"ז כל אחד

 

 

 

 ____________

6 נ"ז

 

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון
מבוא לדיני תכנון ובניה
סמינר מכוני                                                                                            

  2 נ"ז 
  2 נ"ז 
  1 נ"ז                

סה"כ

  5 נ"ז 

 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון – הלכה ומעשה
מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                            

  2 נ"ז
  2 נ"ז                

סה"כ

  2 נ"ז

 

חובת בחירה – שני אולפנים בתכנון                                                                                       

סה"כ

 4-6 נ"ז

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי (להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים)    

סה"כ

 6-8 נ"ז

 

קורסי בחירה בגאוגרפיה
(להשלמת 40 נ"ז במסלול א' או 44 נ"ז במסלול ב', לא כולל נ"ז עבור כתיבת עבודות סמינריוניות)      

סה"כ

4-3 נ"ז במסלול א'
8-7 נ"ז במסלול ב'

 

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת שו"ס או סמינר                                                                   

עבודה סמינריונית אחת במסלול א'
שתי עבודות סמינריוניות במסלול ב'

4 נ"ז במסלול א'
8 נ"ז במסלול ב'

 

עבודת גמר – מסלול א' בלבד

 

 

סה"כ לתואר מסלול א':      40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת סמינר) = 44 נ"ז

סה"כ לתואר מסלול ב':      44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת 2 סמינרים) = 52 נ"ז

 

הלימודים מרוכזים בימי ג' וד' (יתכנו לעיתים סיורים ופעילויות בימים אחרים).

 

עבודת גמר                                                                                            מסלול א' בלבד

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

ממוצע ציוני קורסים        65%

עבודת גמר                      35%  

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא מחקרי:

ממוצע ציוני קורסים        100%