מוסמך בגאוגרפיה ובתכנון עירוני ואזורי

המחלקה לגאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים מציעים תכנית משותפת לתואר מוסמך "גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי". התכנית מעניקה השכלה מקיפה בתחום התכנון העירוני והאזורי. חבילת הקורסים של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מתמקדת בלימודי הליבה של התכנון העירוני והאזורי (כגון דיני תכנון ובנייה, תיאוריות בתכנון, תכנון – הלכה ומעשה), בלימודים בעלי גוון פרופסיונאלי (אולפנים בתכנון, נדל"ן, פרוגרמות, עיצוב עירוני, קליניקה אורבאנית) ובמגוון לימודים עירוניים אינטר-דיסציפלינאריים. לימודי גאוגרפיה כוללים את המטען העיוני בגאוגרפיה עירונית ובתחומים רלוונטיים אחרים, וכלים מתודולוגיים (מערכות מידע גאוגרפיות, שיטות איתור מתקדמות, חישה מרחוק, שיטות מחקר וסטטיסטיקה). התואר מכשיר את מוסמכיו לעבודה כמתכננים עירוניים ואזוריים ובתחומים אחרים של מדיניות עירונית, ולמחקר בתחום הלימודים העירוניים והאזוריים והגאוגרפיה העירונית.

 

 

התלמידים שאינם בוגרי גאוגרפיה באוניברסיטה העברית מחויבים בלימודי ההשלמה הבאים, אם לא למדו אותם קודם לכן: מבוא לסטטיסטיקה, גאואינפורמטיקה ב' וגאוגרפיה של פעילות כלכלית.

ההוראה נשענת על אנשי סגל אקדמי של האוניברסיטה העברית ועל בכירים מעולם התכנון – מהמגזר הציבורי / הממשלתי בהווה ובעבר או יועצים פרטיים, עם דגש על ותיקים ובעלי ניסיון רב-שנים.

ניתן לשלב תואר זה עם מגמה בגאוגרפיה היסטורית-יישובית, אך הדבר כרוך בתוספות ושינויים בהיקף הלימודים לתואר מוסמך.

             

מסלולי הלימוד ותנאי הקבלה

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

 

א. מסלול מחקרי: מיועד להעמיק ולהרחיב את ידיעות התלמידים, כדי לפתח את כושרם המחקרי, לביצוע עבודה מחקרית מורחבת. תלמידים יוכלו להתקבל למסלול זה לאחר שאחד המורים הקבועים במחלקה הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה. 

 

     תנאי קבלה: ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר.

     תלמיד המתקבל בשנה א' למסלול הלא מחקרי יוכל לעבור למסלול המחקרי אם השיג ממוצע של 85 לפחות ב- 20 נ"ז בלימודי המוסמך.

סה"כ נ"ז לתואר מסלול א':     40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת עבודה סמינריונית) = 44 נ"ז + עבודת גמר.

ב. מסלול לא מחקרי: ירחיב ויעמיק את הידע בתחום הגאוגרפיה והתכנון העירוני והאזורי הן בכיוון המקצועי והן בכיוון העיוני. במסלול זה אין עבודה מחקרית מורחבת ומספר הקורסים רב יותר.

          

תנאי קבלה: ציון ממוצע של 82 לפחות בלימודי הבוגר.

 

סה"כ נ"ז לתואר מסלול ב':   44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת שתי עבודות סמינריוניות) = 52 נ"ז.

 

 

תואר מוסמך בגאוגרפיה ותכנון

מבנה התואר

לרשימת הקורסים המלאה

קורסי השלמה (לאלה שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת):

 

גאואינפורמטיקה ב'                                     3 נ"ז

גאוגרפיה של פעילות כלכלית                       3.5 נ"ז

השלמה בסטטיסטיקה                                 2 נ"ז (משתנה בהתאם לקורס הספציפי)

סה"כ                                                              0 עד 8.5 נ"ז

 

לימודי חובה – גאוגרפיה

סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי                                                               2 נ"ז

סמינר לתלמידי מוסמך מחקרי (מסלול א' בלבד)                                               2 נ"ז

שיטות מחקר למוסמך                                                                                           2 נ"ז

סטטיסטיקה למוסמך                                                                                            3 נ"ז

קורס מתקדם בתחום הממ"ג                                                                                3-2 נ"ז                            

סה"כ                                                                                                                        12-11 נ"ז

 

חובת בחירה גאוגרפיה – לימודי ליבה עיוניים בתכנון וסביבה (יש לבחור לפחות שלושה קורסים)

עיר וחברה                                                                                                                2 נ"ז             

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות                                                                               2 נ"ז             

סוגיות במדיניות תחבורה                                                                                      2 נ"ז

תכנון מטרופוליני                                                                                                    2 נ"ז

תכנון תחבורה ומודלים                                                                                          2 נ"ז

עיצוב המרחב בישראל                                                                                           2 נ"ז             

שינויי אקלים וחברה: השלכות, פגיעות והסתגלות                                            2 נ"ז_________

סה"כ                                                                                                                        6 נ"ז

 

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון                                                                                                     2 נ"ז

מבוא לדיני תכנון ובניה                                                                                          2 נ"ז

סמינר מכוני                                                                                                            1 נ"ז                            

סה"כ                                                                                                                        5 נ"ז

 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון - הלכה ומעשה                                                                                              2 נ"ז

מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                                   2 נ"ז                            

סה"כ                                                                                                                        2 נ"ז

 

חובת בחירה - שני אולפנים בתכנון                                                                                               

סה"כ                                                                                                                        6-4 נ"ז

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי (להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון)                                        

סה"כ                                                                                                                        8-6 נ"ז

 

קורסי בחירה בגאוגרפיה להשלמת 40 נ"ז במסלול א' או 44 נ"ז במסלול ב' (לא כולל נ"ז עבור כתיבת עבודות סמינריוניות                                                                                                              

סה"כ                                                                                                                        4-3 נ"ז במסלול א'

                                                                                                                                  8-7 נ"ז במסלול ב'

 

כתיבת עבודות סמינריוניות במסגרת שו"ס או סמינר                                                                   

עבודה סמינריונית אחת במסלול א'                                                                      4 נ"ז

שתי עבודות סמינריוניות במסלול ב'                                                                    8 נ"ז

 

 

עבודת גמר  -     מסלול א' בלבד

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

ממוצע ציוני קורסים          65%

עבודת גמר                          35%  

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא מחקרי:

ממוצע ציוני קורסים          100%

          

------------------------------------------------------------------------------------

מקבץ קורסים בתכנון תחבורה (בשיתוף תכנית אב לתחבורה ירושלים ומשרד התחבורה)

 

במסגרת לימודי הבחירה מוצע לתלמידים מקבץ הכולל מגוון רחב של קורסים בתחום תכנון התחבורה. מלגות יינתנו למי שייקח מספר מינימלי של קורסים במקבץ ויסיימם בציונים הגבוהים ביותר (פרטים יימסרו בתחילת שנת הלימודים).

 

רשימת הקורסים בתכנית המוסמך ב"גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי":

קורסי השלמה
(לאלה שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת):

 

40942

גאואינפורמטיקה ב'

3

נ"ז

40104

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

3.5

נ"ז

40115

מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים א'

(משתנה בהתאם לקורס הספציפי שייקח התלמיד)

3

נ"ז

 

סה"כ                                                                                             עד 9.5 נ"ז

 

לימודי חובה – גאוגרפיה

 

40732

סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי    

נ"ז

40951

סמינר לתלמידי מוסמך מחקרי (מסלול א' בלבד)   

2

נ"ז

40903

שיטות מחקר למ"א                                                   

2

נ"ז

40801

סטטיסטיקה למוסמך לתלמידי גאוגרפיה

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                9   נ"ז

 

קורס מתקדם בתחום הממ"ג (יש לבחור קורס אחד)

 

40220

שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע

3

נ"ז

40710

מבוא למדע נתונים גאו-מרחבי

3

נ"ז

40834

סדנא בממ"ג ראסטרי

3

נ"ז

49827

ממ"ג בתכנון תחבורה

2

נ"ז

40957

ניתוח עירוני ואזורי – יישומי  GIS

נ"ז

49800

GIS  בשירות התכנון

נ"ז

40891

מיפוי דינמי וויזואליזציה של מידע מרחבי

2       נ"ז

40892

ניתוח רשתות בדגש על היבטים מרחביים

2       נ"ז

 

סה"כ                                                                                               2-3 נ"ז

 

חובת בחירה גאוגרפיה – לימודי ליבה עיוניים בתכנון וסביבה (יש ללמוד שלושה קורסים

 מבין הבאים. ניתן ללמוד קורסים נוספים כחלק מלימודי הבחירה

40650

עיר וחברה

2

נ"ז

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

נ"ז

40870

תכנון מטרופוליני             

2

נ"ז

40944

תכנון תחבורה ומודלים

2

נ"ז

40959

שינויי אקלים וחברה: השלכות פגיעות והסתגלות

2

נ"ז

40971

עיצוב המרחב בישראל

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                6  נ"ז

 

לימודי חובה – תכנון עירוני ואזורי

 

49841

תאוריות התכנון

נ"ז

49807

מבוא לדיני תכנון ובניה   

2   

נ"ז

49854

סמינר מכוני 

1

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                  5  נ"ז

 

חובת בחירה: יש לבחור אחד משני הקורסים הבאים
(קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה)

49812

תכנון - הלכה ומעשה

נ"ז

49804

מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן

2   

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                  2 נ"ז

חובת בחירה –  לבחירה שניים מחמישה האולפנים (סדנאות) הבאים:

40811

אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית

4

נ"ז

49822

אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר

2

נ"ז

49883

אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים

2

נ"ז

49823

אולפן בתכנון יזמי ומדיניות ציבורית

2

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                 6-4 נ"ז

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי
(להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים)

40422 

גישות למדיניות סביבתית במרחב

2

נ"ז

40650

עיר וחברה

2

נ"ז

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

נ"ז

40698

סיור לימודי ברומא

4

נ"ז

40704

מדיניות דיור והתחדשות עירונית

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

40750

סיור לברצלונה וקטלוניה

4

נ"ז

40710

מבוא למדע נתונים גאו-מרחבי

3

נ"ז

40769

קליניקה אורבנית – התמחות מעשית בתכנון חברתי

2

נ"ז

40831

תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל

2.5

נ"ז

40858

צדק מרחבי ועירוניות

2

נ"ז

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

נ"ז

40870

תכנון מטרופוליני

2

נ"ז

40908

פוליטיקה עירונית ודמוקרטיה מקומית

2.5

נ"ז

40915

תכנון עירוני למשיכת כלכלת ידע

2

נ"ז

40957

ניתוח עירוני ואזורי – יישומי GIS

3

נ"ז

40971

עיצוב המרחב בישראל 

2

נ"ז

49800

 GIS בשירות התכנון

2

נ"ז

49801

יישומי AUTOCAD MAP 3D לתכנון עירוני

2

נ"ז

49816

מעמד השימור בזירת התכנון – היבטים מעשיים

2

נ"ז

49817

פרוגרמות ומדיניות קרקעית בישראל

2

נ"ז

49828

תכנון תחבורה ציבורית- מהלכה למעשה

2         נ"ז

49829

המרחב הימי בישראל

2

נ"ז

49838

תכנון בישובים הערביים

2

נ"ז

49873

עקרונות בעיצוב עירוני

2

נ"ז

54883

ערים אירופיות במחלוקת

2

נ"ז

54887

אזורים באירופה וגאופוליטיקה

2

נ"ז

 

 

קורסי בחירה בגאוגרפיה
להשלמת 40 נ"ז במסלול א' או 44 נ"ז במסלול ב' (לא כולל נ"ז עבור כתיבת עבודות סמינריוניות)

 

82892

קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל

3

נ"ז

40358

תכנות ב-python

3         נ"ז

40421

הגיונות קאנטיאניים: על תיאור ותיאוריה בגאוגרפיה

2

נ"ז

40733

יסודות הסטטיסטיקה המרחבית

2

נ"ז

40763

כיצד נוצרה "ארץ-ישראל" בעת החדשה (1799-1949)

2

נ"ז

40825

המעבר לחברה דלת פחמן:שלושה ימי מחנה מחקר

2         נ"ז

40850

מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

2

נ"ז

40933

עולם משתנה (סמינר בלבד)

2         נ"ז

40980

סדנה וסמינר דוקטורנטים

2

נ"ז

40965

יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גאופוליטיות

2

נ"ז

 

 

מקבץ קורסי בחירה בתחום התחבורה

 

40944

תכנון תחבורה ומודלים

2

נ"ז

40947

תכנון תחבורה ציבורית

2

נ"ז

49824

מבוא לכלכלת תחבורה

2

נ"ז

49825

מבוא להנדסת תחבורה

2

נ"ז

49827

ממ"ג בתכנון תחבורה

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

49828

תכנון תחבורה ציבורית - מהלכה למעשה

2

נ"ז

 

 

 

כתיבת עבודות סמינריוניות (במסגרת שו"ס או סמינר)

 

עבודה סמינריונית אחת במסלול א'                                                                      4 נ"ז

שתי עבודות סמינריוניות במסלול ב'                                                                    8 נ"ז

 

עבודת גמר                                                     מסלול א' בלבד

 

סה"כ נ"ז לתואר מסלול א'                         40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת סמינר) = 44 נ"ז

סה"כ נ"ז לתואר מסלול ב'                          44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת 2 סמינרים) = 52 נ"ז

 

 

 

פירוט קורסים, כולל סילבוסים:  http://shnaton.huji.ac.il/index.php#