התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

תואר זה כולל חוג אם שאינו גאוגרפיה או ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. התמחות זו כוללת 17 נ"ז ולא נדרשים קורסי השלמה. ההתמחות מעניקה ידע בסיסי בלימודים עירוניים ובתכנון עירוני, כתוספת לעולם הידע של חוג האם, ומתאימה בפרט לאלה המעוניינים להיחשף לעולם הלימודים העירוניים והתכנון העירוני, אך ללא הגדלה מאוד משמעותית של מספר הנ"ז הנדרשים במסגרת לימודי התואר.

 

תנאי קבלה
תלמידים המבקשים ללמוד את ההתמחות ירשמו זאת בטופס ההרשמה למוסמך (בעדיפות הראשונה יש לרשום את החוג למוסמך ובעדיפות השנייה את ההתמחות הנבחרת).

במדעי החברה תנאי הקבלה להתמחות הם אלה של החוג הראשי.
תלמידים מפקולטאות או בתי ספר אחרים כגון: משפטים, חקלאות, עבודה סוציאלית וחינוך אשר מגלים עניין בנושאי תכנון עירוני יכולים אף הם להתקבל ללימודי המכון באישור הפקולטה אליה הם משתייכים.

התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

מבנה ההתמחות

לרשימת הקורסים המלאה

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון   
מבוא לדיני תכנון ובניה
סמינר מכוני                                                                                                           

  2 נ"ז 
  2 נ"ז 
  1 נ"ז    

סה"כ

  5 נ"ז 

 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון - הלכה ומעשה
מבוא ללכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                                       

  2 נ"ז
  2 נ"ז      

סה"כ

  2 נ"ז

 

חובת בחירה - שני אולפנים בתכנון                                                                                                               

סה"כ

 4-6 נ"ז

 

3 קורסי בחירה                                                                                                                 

סה"כ

 4-6 נ"ז

 

סה"כ להתמחות

 

17 נ"ז