23.11.16: מתכנן רן וולף, בנושא: "ניהול המרחב הציבורי כמחולל עירוניות"