התיישבות יהודית לא-חקלאית ביהודה ושומרון: סקר וממצאים עיקריים - אביב 1980