המרכז הבין-כפרי: "פתרון" תפקודי שהפך לצורת יישוב בעייתית