<embed>

כנס רואים תכנון 2016

יוני 15, 2016

 

לתמונות מהכנס

לרשימת המצטיינים

____________________________________________________________________________________ 

אירוע סיום השנה של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים יתקיים השנה בסימן

פרידה מדפנה אורן, היוצאת לגמלאות לאחר 33 שנים של עבודה כרכזת המכון.

לאירוע הוזמנו גם תלמידות ותלמידי המכון לדורותיהם.

האירוע יתקיים ביום ד' 15.6.2016 בין השעות 17:00 עד 20:00.

בבית מאירסדורף, חדר 405, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים.

  

סדר היום:

17:00 התכנסות וכיבוד קל

17:20 ברכות לדפנה – מנהל המכון, נציג/ת התלמידים, נציג/ת המסיימים

17:40 עו"ד דניס גולדמן: דפנה אורן ואופי מערכת התכנון בישראל

17:50 הענקת מלגות לתלמידי המכון המצטיינים

20:00-18:00 פאנל: לאן פניה של מערכת התכנון

פרופ' ערן רזין, המחלקה לגאוגרפיה, מנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - פתיחה

גב' בינת שוורץ, מנהלת מנהל התכנון, משרד האוצר

עו"ד איתן גינזבורג, סגן ומ"מ ראש עיריית רעננה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

מר עפר גרידינגר, מנהל האגף לתכנון העיר, עיריית ירושלים

פרופ' ערן פייטלסון, המחלקה לגאוגרפיה, ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

 

 

See also: רשימה