קורסים במסלול מוסמך בתכנון עירוני ואזורי

 

 

מקבץ קורסים בתכנון תחבורה (בשיתוף תכנית אב לתחבורה ירושלים ומשרד התחבורה)

 

במסגרת לימודי הבחירה מוצע לתלמידים מקבץ הכולל מגוון רחב של קורסים בתחום תכנון התחבורה. מלגות יינתנו למי שייקח מספר מינימלי של קורסים במקבץ ויסיימם בציונים הגבוהים ביותר (פרטים יימסרו בתחילת שנת הלימודים).

 

רשימת הקורסים בתכנית המוסמך ב"גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי":

 

קורסי השלמה
(לאלה שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת):

 

40942

גיאואינפורמטיקה ב'

3

נ"ז

40104

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

3.5

נ"ז

37212

השלמה בסטטיסטיקה לגאוגרפים

(משתנה בהתאם לקורס הספציפי שייקח התלמיד)

2

נ"ז

 

סה"כ                                                                                             עד 8.5 נ"ז

 

לימודי חובה – גאוגרפיה

 

40732

סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי  

נ"ז

40849

סמינריון מחלקתי

2

נ"ז

40903

שיטות מחקר למ"א                                           

2

נ"ז

40801

סטטיסטיקה למוסמך לתלמידי גאוגרפיה

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                9   נ"ז

 

 

קורס מתקדם בתחום הממ"ג (יש לבחור קורס אחד)

 

40220

שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע

2

נ"ז

40830

ערים חכמות – מתאוריה למעשיה

2

נ"ז

40834

סדנא בממ"ג ראסטרי

3

נ"ז

40957

ניתוח עירוני ואזורי – יישומי  GIS

נ"ז

49800

GIS  בשירות התכנון

נ"ז

49827

ממ"ג בתכנון תחבורה

2

נ"ז

40710

מבוא לביג דאטה (Big Data) גיאו-מרחביים

3

נ"ז

 

סה"כ                                                                                               2-3 נ"ז

 

חובת בחירה גאוגרפיה – לימודי ליבה עיוניים בתכנון וסביבה (יש ללמוד שלושה קורסים

 מבין הבאים. ניתן ללמוד קורסים נוספים כחלק מלימודי הבחירה

40650

עיר וחברה

2

נ"ז

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

נ"ז

40870

תכנון מטרופוליני          

2

נ"ז

40944

תכנון תחבורה ומודלים

2

נ"ז

40959

שינויי אקלים וחברה: השלכות פגיעות והסתגלות

2

נ"ז

40971

עיצוב המרחב בישראל

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

40731

שימור עירוני

2

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                6  נ"ז

 

לימודי חובה – תכנון עירוני ואזורי

 

49841

תאוריות התכנון

נ"ז

49807

מבוא לדיני תכנון ובניה 

2   

נ"ז

49854

סמינר מכוני 

1

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                  5  נ"ז

 

חובת בחירה: יש לבחור אחד משני הקורסים הבאים
(קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה)

49812

תכנון - הלכה ומעשה

נ"ז

49804

מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן

2   

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                  2 נ"ז

חובת בחירה –  לבחירה שניים מחמישה האולפנים (סדנאות) הבאים:

40811

אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית

2

נ"ז

49821

אולפן בהכנת תוכניות מתאר עירוניות כוללניות

2

נ"ז

49822

אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר

2

נ"ז

49883

אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים

2

נ"ז

49823

אולפן בתכנון יזמי ומדיניות ציבורית

2

נ"ז

 

סה"כ                                                                                                  4 נ"ז

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי
(להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים)

40422 

גישות למדיניות סביבתית במרחב

2

נ"ז

40650

עיר וחברה

2

נ"ז

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

נ"ז

40698

סיור לימודי ברומא

4

נ"ז

40704

מדיניות דיור והתחדשות עירונית

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

40731

שימור עירוני

2

נ"ז

40831

תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל

2.5

נ"ז

40858

צדק מרחבי ועירוניות

2

נ"ז

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

נ"ז

40870

תכנון מטרופוליני

2

נ"ז

40908

פוליטיקה עירונית ודמוקרטיה מקומית

2.5

נ"ז

40953

שלטון מקומי ופיתוח עירוני

2

נ"ז

40957

ניתוח עירוני ואזורי – יישומי GIS

3

נ"ז

40971

עיצוב המרחב בישראל 

2

נ"ז

49800

 GIS בשירות התכנון

2

נ"ז

49801

יישומי AUTOCAD MAP 3D לתכנון עירוני

2

נ"ז

49816

מעמד השימור בזירת התכנון – היבטים מעשיים

2

נ"ז

49817

פרוגרמות ומדיניות קרקעית בישראל

2

נ"ז

40830

ערים חכמות - מתאוריה למעשה

2

נ"ז

49838

תכנון בישובים הערביים

2

נ"ז

40710

מבוא לביג דאטה (Big Data) גיאו-מרחביים

3

נ"ז

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

נ"ז

49873

עקרונות בעיצוב עירוני

2

נ"ז

40233

התנועה הסביבתית בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים

2

נ"ז

40717

סיור גאוגרפי עירוני לברלין

4

נ"ז

40896

שלטון מקומי ואתגרי הפיתוח הכלכלי העירוני בגרמניה וישראל (דגש על ברלין וירושלים)

2

נ"ז

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

נ"ז

40904

בטיחות בדרכים - חשיבה "מחוץ לקופסא"

2

נ"ז

40915

סוגיות בתכנון ערי ידע

2

נ"ז

 

 

קורסי בחירה בגאוגרפיה
להשלמת 40 נ"ז במסלול א' או 44 נ"ז במסלול ב' (לא כולל נ"ז עבור כתיבת עבודות סמינריוניות)

 

40458

קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל

3

נ"ז

40233

התנועה הסביבתית בישראל

2

נ"ז

40421

הגיונות קאנטיאניים: על תיאור ותיאוריה בגאוגרפיה

2

נ"ז

40733

יסודות הסטטיסטיקה המרחבית

2

נ"ז

40763

כיצד נוצרה "ארץ-ישראל" בעת החדשה (1799-1949)

2

נ"ז

40850

מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

2

נ"ז

40980

סדנה וסמינר דוקטורנטים

2

נ"ז

40358

תכנות ב python

3

נ"ז

40825

המעבר לחברה דלת פחמן: שלושה ימים מחנה מחקר בערבה

2

נ"ז

40827

אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות

2

נ"ז

40965

יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גאופוליטיות

2

נ"ז

40674

רגולציה של הסביבה הימית בישראל

2

נ"ז

40789

אקולוגיה פוליטית של מים: גישות ביקורתיות

2

נ"ז

40904

בטיחות בדרכים- חשיבה "מחוץ לקופסא"

2

נ"ז

40710

מבוא לביג דאטה (Big Data) גיאו-מרחביים

3

נ"ז

 

 

מקבץ קורסי בחירה בתחום התחבורה

 

40944

תכנון תחבורה ומודלים

2

נ"ז

49824

מבוא לכלכלת תחבורה

2

נ"ז

49825

מבוא להנדסת תחבורה

2

נ"ז

40947

תכנון תחבורה ציבורית

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

49827

מודלים וממ"ג בתכנון תחבורה

2

נ"ז

 

 

 

כתיבת עבודות סמינריוניות (במסגרת שו"ס או סמינר)

 

עבודה סמינריונית אחת במסלול א'                                                         4 נ"ז

שתי עבודות סמינריוניות במסלול ב'                                                        8 נ"ז

 

עבודת גמר                                            מסלול א' בלבד

 

סה"כ נ"ז לתואר מסלול א'                     40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת סמינר) = 44 נ"ז

סה"כ נ"ז לתואר מסלול ב'                     44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת 2 סמינרים) = 52 נ"ז