מגמה בתכנון תחבורה

מגמה בתכנון תחבורה

במסגרת התואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

המחלקה לגאוגרפיה

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים

הפקולטה למדעי החברה

תשפ"א 2020/ 2021

 

ראש התכנית ומנהל המכון ללימודים עירוניים:

 

פרופ' גלעד רוזן

gillad.rosen@mail.huji.ac.il

טל' 02-5883344

 

 

רכזת המחלקה לגאוגרפיה:

גב' יעל בר- דוד

מזכירות המחלקה לגאוגרפיה:

geography@savion.huji.ac.il

טל' 02-5883017 / 02-5881292

אתר המחלקה:  https://geography.huji.ac.il/

 

רכזת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים:

 

גב' דורית ברק

doritb@savion.huji.ac.il

02-5883367

אתר המכון: https://urbanstudies.huji.ac.il/

 

 

 

מורי התכנית :

גב' ליאת אבוחצירא

ד"ר נופר אבני

אדר' סופיה אלדור

פרופ' רוני אלנבלום

גב' רותי אמיר

גב' צביה אפרתי   

מר עדי בן-נון

ד"ר שרית בן שמחון-פלג

ד"ר ענאיה בנא ג׳יריס

ד"ר רותם בר-אור

ד"ר מיכל ברייאר

ד"ר גיל גורדון

ד"ר יאיר גרינברגר

גב' חני דודי

אדר' יואב וינברג

פרופ' שלמה חסון

מר רן חקלאי

אדר' ירון טוראל

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין

אדר' הילה לוטן

פרופ' נעם לוין

ד"ר מיכל ליכטר

מר גדעון לרמן

גב' רונית מזר

אדר' עופר מנור

ד"ר אמילי סילברמן

אדר' צופיה סנטו

ד"ר חיים פיאלקוף

פרופ' ערן פייטלסון                             

פרופ' איתי פישהנדלר

פרופ' דני פלזנשטיין

ד"ר ג'יי קפלן

פרופ' סיגל קפלן

ד"ר גדי רובין

פרופ' גלעד רוזן

פרופ' ערן רזין

פרופ' נעם שובל

גב' נאוה שיר

תואר מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי- במגמת תכנון תחבורה

 

 

לתכנון תחבורה מקום מרכזי וייחודי בעולם התכנון העירוני. קיים צורך רב במתכנני תחבורה בעלי כישורים מתאימים, אך תכניות הלימודים בתכנון עירוני אינן מכסות כהלכה את תכני הייסוד ועולמות הידע בתחום זה. על רקע זה גובש שיתוף הפעולה בין המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים לבין תכנית אב לתחבורה ירושלים ומשרד התחבורה, מתוך מטרה משותפת לחזק את לימודי תכנון התחבורה באוניברסיטה העברית ולהכשיר מוסמכים מן השורה הראשונה בתחום.

 

במסגרת לימודי המגמה התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בהיקף של 12 נזי"ם + 4 נ"ז עבודת סמינר.

קורסי הליבה כוללים את:

"מבוא לכלכלת תחבורה" 49824 (גב' רותי אמיר),

"מבוא להנדסת תחבורה" 49825 (מר ג'יי קפלן),

"תכנון תחבורה ומודלים" 40944 (פרופ סיגל קפלן),

קורסים נוספים כוללים את:

"ממ"ג בתכנון תחבורה ציבורית" 49827 (גב' נאוה שיר),

"תכנון תחבורה ציבורית: מהלכה למעשה" 49828 (מר גדעון לרמן),

"סוגיות במדיניות תחבורה" 40709 (ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין),

"תכנון תחבורה ציבורית" 40947 (פרופ' סיגל קפלן),

ו"מערכות תחבורה חכמות" 40999 (פרופ' סיגל קפלן).

 

מסלולי הלימוד ותנאי הקבלה

 

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

 

א. מסלול מחקרי: מיועד להעמיק ולהרחיב את ידיעות התלמידים, כדי לפתח את כושרם המחקרי, לביצוע עבודה מחקרית מורחבת. תלמידים יוכלו להתקבל למסלול זה לאחר שאחד המורים הקבועים במחלקה הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה. 

 

     תנאי קבלה: ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר.

     תלמיד המתקבל בשנה א' למסלול הלא מחקרי יוכל לעבור למסלול המחקרי אם השיג ממוצע של 85 לפחות ב- 20 נ"ז בלימודי המוסמך.

סה"כ נ"ז לתואר מסלול א':    40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת עבודה סמינריונית) = 44 נ"ז + עבודת גמר.

ב. מסלול לא מחקרי: ירחיב ויעמיק את הידע בתחום הגאוגרפיה והתכנון העירוני והאזורי הן בכיוון המקצועי והן בכיוון העיוני. במסלול זה אין עבודה מחקרית מורחבת ומספר הקורסים רב יותר.

         

תנאי קבלה: ציון ממוצע של 82 לפחות בלימודי הבוגר.

 

סה"כ נ"ז לתואר מסלול ב':   44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת שתי עבודות סמינריוניות) = 52 נ"ז.

           

מבנה התואר

 

קורסי השלמה (לאלה שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת):

 

גיאואינפורמטיקה ב'                              3 נ"ז

גאוגרפיה של פעילות כלכלית                   3.5 נ"ז

השלמה בסטטיסטיקה                            2 נ"ז (משתנה בהתאם לקורס הספציפי)

סה"כ                                                    0 עד 8.5 נ"ז

 

לימודי חובה – גאוגרפיה

סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי                                                    2 נ"ז

שיטות מחקר למוסמך                                                                            2 נ"ז

סטטיסטיקה למוסמך                                                                             3 נ"ז

קורס מתקדם בתחום הממ"ג (למי שלא ייקח ממ"ג בתכנון תחבורה)           0-3 נ"ז

סה"כ                                                                                                    7-10 נ"ז

 

חובת בחירה גאוגרפיה – לימודי ליבה עיוניים בתכנון וסביבה (יש לבחור לפחות שני קורסים)

סה"כ                                                                                                    4 נ"ז

 

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון                                                                                    2 נ"ז

מבוא לדיני תכנון ובניה                                                                           2 נ"ז

סמינר מכוני                                                                                          1 נ"ז                

סה"כ                                                                                                    5 נ"ז

 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון - הלכה ומעשה                                                                              2 נ"ז

מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                       2 נ"ז                

סה"כ                                                                                                    2 נ"ז

 

חובת בחירה - שני אולפנים בתכנון                                                                                 

סה"כ                                                                                                    6-4 נ"ז

 

קורס חובה במגמה בתכנון תחבורה                                                                                 

תכנון תחבורה ומודלים                                                                                                 

סה"כ                                                                                                    2 נ"ז

 

קורסי חובת בחירה במגמה בתכנון תחבורה

מבוא לכלכלת תחבורה                                                                           2 נ"ז

מבוא להנדסת תחבורה                                                                           2 נ"ז

ממ"ג בתכנון תחבורה                                                                             2 נ"ז                

סה"כ                                                                                                    4 נ"ז

 

קורסי בחירה במגמה בתכנון תחבורה                                                                             

סה"כ                                                                                                    6 נ"ז

 

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי                                                                                  

סה"כ                                                                                                    לפחות 4 נ"ז

 

קורסי בחירה בגאוגרפיה                                                                                               

להשלמת 40 נ"ז במסלול א' או 44 נ"ז במסלול ב' (לא כולל נ"ז עבור כתיבת עבודות סמינריוניות)

 

כתיבת עבודות סמינריוניות במסגרת שו"ס או סמינר                                                        

עבודה סמינריונית אחת במסלול א' (בתחום התחבורה)                              4 נ"ז

שתי עבודות סמינריוניות במסלול ב' (אחת בתחום התחבורה                      8 נ"ז

 

עבודת גמר                                                                                            מסלול א' בלבד

 

סה"כ נ"ז לתואר מסלול א'                     40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת סמינר) = 44 נ"ז

סה"כ נ"ז לתואר מסלול ב'                      44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת 2 סמינרים) = 52 נ"ז

 

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

ממוצע ציוני קורסים        65%

עבודת גמר                      35%  

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא מחקרי:

ממוצע ציוני קורסים        100%

 

 

לא ניתן לכתוב עבודות סמינר בשנת ההשלמה.

 

עבודות הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים מהתכנית