<embed>

מפגש פתיחת שנת הלימודים במכון ללימודים עירוניים 16.11.16, 10:15 – 12:00, חדר 3610

נובמבר 14, 2016

הסטודנטים במכון ללימודים עירוניים, וסגל ההוראה, מוזמנים למפגש פתיחת שנת הלימודים ביום ד' 16.11 בין 10:15 ל-12:00 בחדר 3610.

זוהי הזדמנות להכיר את סגל המרצים והקורסים, את המתרחש במכון ללימודים עירוניים ואת הסטודנטים האחרים. 

 

הערה: מועד זה חופף למועד הסמינר במדיניות סביבתית של התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה. על תלמידי התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה להשתתף בסמינר במדיניות סביבתית. במידת הצורך נשמח לעדכן בנפרד את התלמידים שיאלצו להיעדר.

 

בתכנית:

          ·       חידושים בתכנית הלימודים של המכון – פרופ' ערן רזין

  • ·       הצגת קורסים חדשים על ידי המרצים
  • ·       חלוקת פרסים לעבודות מצטיינות באולפנים:

פרס על עבודה מצטיינת בנושא "הרחבה והארכה של מנהרת בנייני האומה", לתלמידים: אסף חיוקה, רם נהרי ועידו שפסר.

פרס הערכה לעבודה בנושא "משחקי רחוב", לתלמידות: ריטה ליפקין ותרצה פינקל.

הצגת אולפנים על ידי המרצים.

  • ·       מבוא לסמינר המכוני: אדר' דנה בורשטיין: המרחב הציבורי כמחולל עירוניות.
  • ·       הקליניקה האורבנית: תכניות ומלגות ל-2017-2016.

 

 נא לאשר השתתפות במייל חוזר לדורית ברק, על מנת לאפשר תאום כיבוד ומיקום!

 

doritb@savion.huji.ac.il

 

 

See also: רשימה