גב' צביה אפרתי

צביה אפרתי

צביה אפרתי, מרצה במכון ללימודים עירוניים בקורס פרוגראמות וניהול מקרקעין, שבנתה מתוך חלק מעבודתה כמנהלת אגף פרוגראמות במשרד הבינוי.

עבדה בשרות הציבורי למעלה מ-40 שנה בתפקידים שונים: בעירית ירושלים, מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון. התפקיד ממנו פרשה בדצמבר 2012 מנהלת אגף בכיר פרוגראמות במשרד הבינוי והשיכון. במסגרת תפקידה זה הייתה אחראית על  הפיתוח ניהולו ותיקצובו הבנייה העירונית של משרד הבינוי והשיכון לרבות הקמת ערים חדשות. יצגה את המשרד בועדות המנכלים לקידום בנייה ופיתוח לכל מגזרי האוכלוסייה. בטיפול האגף רוכזה כל עבודת המשרד בישובי מיעוטים. תפקידי האגף כללו גם הכנת פרוגראמות למבני ציבור, קביעת מנגנונים וניהול תקצוב והליך הקמתם בכל הישובים העירוניים. כמו כן נושא קידום הרישום בטאבו הן של כל מלאי הדיור שנבנה בעבר ביוזמת המדינה והן יצירת מנגנונים ותנאים חדשים לביצוע הרישום בד בבד עם התקדמות הבנייה או בסמוך למסירת הדירות. במסגרת התפקיד לקחה חלק  ביוזמות שונות לקידום מדריכים שייסעו להליכי התכנון והביצוע והייתה חברה  בועדות היגוי רבות  לגיבושם. ביניהן:
תדריך למכסות קרקע לצרכי ציבור
מדריך לרישום בטאבו
מדריך לקביעת נורמות לשטחי מסחר בשכונות
חברה בוועדה הבינמשרדית לגיבוש מנגנון לקדסטר תלת ממדי ועוד (רישום מקרקעין תלת ממדי).

כל המדריכים נמצאים באתר של משרד הבינוי והשיכון.

צביה בוגרת החוג לגיאוגרפיה / תכנון ערים -אוניברסיטה עברית
בעלת תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד במסגרת תכנית משותפת לקרן ווקסנר ובית הספר לממשל של הרווארד.
בשנת 1996 הוסמכה כשמאית מקרקעין לאחר השלמת לימודי שמאות ועמידה במבחני הלשכה.
לאחר הפרישה לגמלאות מהשרות הציבורי התחילה לעסוק במסגרות שונות הקשורות לתחומי עבודתה במשרד בהוראה ובייעוץ למגזר הציבורי.

לימדה במכללה למינהל – יסודות התכנון ובנייה  במסגרת לימודי שמאות מקרקעין (4 שנים עד 2014).
כיום עוסקת בייעוץ בתחומי פרוגראמות תכנון ערים ושמאות וניהול מקרקעין למשרדי  הפנים, והאוצר. הן בגיבוש מדריך מעודכן למכסות קרקע לצרכי ציבור והן לגיבוש החלטות ממשלה והחלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל בכל הקשור בנושאי בנייה פיתוח ומבני ציבור. מסייעת למשרד האוצר בגיבוש הרפורמה בחוקי העזר העירוניים. מסייעת לחברת דירה להשכיר בגיבוש כלי עבודה בתחום הפיתוח לבנייה חדשה.
נציגת ציבור בוועדה לבחירת שמאים מכריעים.
חברה בוועד המנהל של עמותת מרחב.
שותפה בצוותי תכנון שונים כעורכת פרוגראמה במספר אתרים בירושלים.
חברה במספר ועדות חקירה לשינוי גבולות ישובים.
רשומה בנבחרת הדירקטורים של רשות החברות.