<embed>

קול קורא להגשת הצעות לתערוכות, כנסים, סיורים, ימי עיון, אירועים, פרסומים משותפים וכו' מטעם המרכז לעיצוב אורבני בבית המודל בעיריית ירושלים