סמינר המכון

7.12.16 : ד"ר ניר מועלם, בנושא: "היבטים משפטיים של המרחב הציבורי כמחולל עירוניות"

23.11.16: מתכנן רן וולף, בנושא: "ניהול המרחב הציבורי כמחולל עירוניות"