התמחות בתכנון עירוני ואזורי

 

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית מציע שלושה מסלולי לימוד לתלמידי תואר מוסמך:

 

  1. גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

תואר זה הוא תואר מלא בתכנון עירוני ואזורי (44 נ"ז + תזה, או 52 נ"ז ללא תזה). התואר משלב לימודים פרופסיונליים (דיני תכנון ובנייה, תכנון הלכה למעשה, נדל"ן, פרוגרמות, עיצוב עירוני, אולפנים, "קליניקה אורבאנית"), לימודים עיוניים, ולימודים מתודולוגיים (סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ממ"ג, שיטות איתור).

 

  1. חוג אם אחר (שאינו גאוגרפיה) עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי

23 נ"ז + 6.5 נ"ז קורסי השלמה (גיאואינפורמטיקה ב', וגאוגרפיה של פעילות כלכלית) + חובות חוג האם.

 

  1. חוג אם אחר עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

17 נ"ז.

 

פירוט אודות 1 ו-3 מפורסמים בנפרד

 

 

התמחות בתכנון עירוני ואזורי (808)

 

תואר זה כולל חוג אם שאינו גאוגרפיה, (כמו ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, משפטים, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מדע המדינה, סוציולוגיה, כלכלה וחוגים נוספים), עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי. ההתמחות בתכנון כוללת 23 נ"ז (כולל עבודה סמינריונית) ובנוסף לכך נדרשים התלמידים ל-6.5 נ"ז קורסי השלמה (מבוא לממ"ג וגאוגרפיה של פעילות כלכלית), אם לא למדו את הקורסים הללו בתואר הראשון. על כך יש להוסיף את חובות חוג האם, כאשר נכונות חוג האם להכיר בחלק מלימודי ההתמחות כלימודי בחירה משתנה מחוג לחוג.

 

ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי בתוספת לימודי ההשלמה כוללת את לימודי הליבה הנדרשים ממתכנן ערים. היקף הלימודים בתחום התכנון העירוני והתכנון העירוני אמנם מצומצם יותר מאשר בתואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, אך מנגד מתמחה התלמיד בעולם ידע נוסף במסגרת חוג האם, שבמקרים רבים יש סינרגיה בינו לבין מקצוע התכנון, כאשר שילוב זה עשוי לפתוח אופקים ייחודיים הן בממד העיוני- התיאורטי והן בשוק העבודה.

 

תנאי קבלה

 

תלמידים המבקשים ללמוד את ההתמחות ירשמו זאת בטופס ההרשמה למוסמך.

(בעדיפות הראשונה יש לרשום את החוג למוסמך ובעדיפות השנייה את ההתמחות הנבחרת).

  • במדעי החברה תנאי הקבלה להתמחות הם אלה של החוג הראשי.
  • תלמידים מפקולטאות או בתי ספר אחרים כגון: משפטים, חקלאות, מינהל עסקים, עבודה סוציאלית, חינוך אשר מגלים עניין בנושאי תכנון עירוני יכולים אף הם להתקבל ללימודי המכון באישור הפקולטה אליה הם משתייכים.

 

התמחות בתכנון עירוני ואזורי

 

מבנה ההתמחות

לרשימת הקורסים המלאה

קורסי השלמה
(למי שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת)

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
גאוגרפיה של פעילות כלכלית                                                                                 

  3 נ"ז 
 3.5 נ"ז   

סה"כ

0-6.5 נ"ז

 

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון
מבוא לדיני תכנון ובניה
סמינר מכוני                                                                                                        

  2 נ"ז 
  2 נ"ז 
  1 נ"ז      

סה"כ

  5 נ"ז 

 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון - הלכה ומעשה
מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                                       

  2 נ"ז
  2 נ"ז       

סה"כ

  2 נ"ז

 

חובת בחירה - שני אולפנים בתכנון                                                                                        

סה"כ

 4-6 נ"ז

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי (להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון)                                            

סה"כ

 6-8 נ"ז

 

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת שו"ס או סמינר                                                                   

סה"כ

  4 נ"ז

 

סה"כ להתמחות

 

23 נ"ז