התמחות בתכנון עירוני ואזורי

תואר זה כולל חוג אם שאינו גאוגרפיה, כמו ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, משפטים, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מדע המדינה, סוציולוגיה, כלכלה וחוגים אחרים, עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי. ההתמחות בתכנון כוללת 23 נ"ז (כולל עבודה סמינריונית) ובנוסף לכך נדרשים התלמידים ל-6.5 נ"ז קורסי השלמה (מבוא לממ"ג וגאוגרפיה של פעילות כלכלית), אם לא למדו את הקורסים הללו בתואר הראשון. על כך יש להוסיף את חובות חוג האם, כאשר נכונות חוג האם להכיר בחלק מלימודי ההתמחות כלימודי בחירה משתנה מחוג לחוג.

ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי בתוספת לימודי ההשלמה כוללת את לימודי הליבה הנדרשים ממתכנן ערים. היקף הלימודים בתחום התכנון העירוני והאזורי אמנם מצומצם יותר מאשר בתואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, אך מנגד מתמחה התלמיד בעולם ידע נוסף במסגרת חוג האם, שבמקרים רבים יש סינרגיה בינו לבין מקצוע התכנון, כאשר שילוב זה עשוי לפתוח אופקים ייחודיים הן בממד העיוני-תיאורטי והן בשוק העבודה.

 

תנאי קבלה

תלמידים המבקשים ללמוד את ההתמחות ירשמו זאת בטופס ההרשמה למוסמך (בעדיפות הראשונה יש לרשום את החוג למוסמך ובעדיפות השנייה את ההתמחות הנבחרת).

במדעי החברה תנאי הקבלה להתמחות הם אלה של החוג הראשי.
תלמידים מפקולטאות או בתי ספר אחרים כגון: משפטים, חקלאות, מינהל עסקים, עבודה סוציאלית וחינוך אשר מגלים עניין בנושאי תכנון עירוני יכולים אף הם להתקבל ללימודי המכון באישור הפקולטה אליה הם משתייכים.

התמחות בתכנון עירוני ואזורי

 

מבנה ההתמחות

לרשימת הקורסים המלאה

קורסי השלמה
(למי שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת)

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
גאוגרפיה של פעילות כלכלית                                                                                 

  3 נ"ז 
 3.5 נ"ז   

סה"כ

0-6.5 נ"ז

 

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון
מבוא לדיני תכנון ובניה
סמינר מכוני                                                                                                        

  2 נ"ז 
  2 נ"ז 
  1 נ"ז      

סה"כ

  5 נ"ז 

 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון - הלכה ומעשה
מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                                       

  2 נ"ז
  2 נ"ז       

סה"כ

  2 נ"ז

 

חובת בחירה - שני אולפנים בתכנון                                                                                        

סה"כ

 4-6 נ"ז

 

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי                                                                                          

סה"כ

 6-8 נ"ז

 

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת שו"ס או סמינר                                                                   

סה"כ

  4 נ"ז

 

סה"כ להתמחות

 

23 נ"ז