קורסים במסלול מוסמך בתכנון עירוני ואזורי

קורסי השלמה
(לאלה שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת):

 40942

 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות

 3    נ"ז

 40104

 גאוגרפיה של פעילות כלכלית

 3.5 נ"ז 

 40125

 מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים
 (משתנה בהתאם לקורס הספציפי שייקח התלמיד)

 6    נ"ז

סה"כ                                                                                                          עד 9.5 נ"ז

 

לימודי חובה – גאוגרפיה

 40732

 סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי

 2    נ"ז

 40849

 סמינריון מחלקתי

 2    נ"ז

 40903

 שיטות מחקר למ"א                                           

 2    נ"ז

 40801

 סטטיסטיקה למוסמך לתלמידי גאוגרפיה

 3    נ"ז 

סה"כ                                                                                                          9    נ"ז

 

קורס מתקדם בתחום הממ"ג
(יש לבחור קורס אחד)

 40220

 שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע             

 2    נ"ז

 40830

 ערים חכמות – מתאוריה למעשיה

 2    נ"ז

 40834

 סדנא בממ"ג ראסטרי

 3    נ"ז

 40957

 ניתוח עירוני ואזורי – יישומי  GIS

 3    נ"ז 

 49800

 GIS  בשירות התכנון

 2    נ"ז 

סה"כ                                                                                                          2-3 נ"ז

  

חובת בחירה גאוגרפיה – לימודי ליבה עיוניים בתכנון וסביבה
(יש ללמוד שלושה קורסיםמבין הבאים. ניתן ללמוד קורסים נוספים כחלק מלימודי הבחירה)

 40650

 עיר וחברה

 2    נ"ז 

 40652

 תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

 2    נ"ז

 40870

 תכנון מטרופוליני          

 2    נ"ז

 40944

 תכנון תחבורה ומודלים

 2    נ"ז

 40959

 שינויי אקלים וחברה: השלכות פגיעות והסתגלות           

 2    נ"ז

 40971

 עיצוב המרחב בישראל

 2    נ"ז

סה"כ                                                                                                          6    נ"ז

  

לימודי חובה – תכנון עירוני ואזורי

 49841

 תאוריות בתכנון                                                

 2    נ"ז

 49807 

 מבוא לדיני תכנון ובניה

 2    נ"ז

 49854

 סמינר מכוני

 1    נ"ז

סה"כ                                                                                                          5   נ"ז

  

חובת בחירה: יש לבחור אחד משני הקורסים הבאים
(קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה)

 49812 

 תכנון - הלכה ומעשה

 2    נ"ז 

 49804

 מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                

 2    נ"ז

סה"כ                                                                                                          2    נ"ז


חובת בחירה –  לבחירה שניים מחמישה האולפנים (סדנאות) הבאים:

 40811 

 אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית                              

 4    נ"ז 

 49821

 אולפן בהכנת תוכניות מתאר עירוניות כוללניות

 2    נ"ז

 49822

 אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר

 2    נ"ז

 49883

 אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים

 2    נ"ז

 49897

 אולפן בתכנון ארצי

 2    נ"ז

סה"כ                                                                                                          6-4 נ"ז

  

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי
(להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים)

 40422   

 גישות למדיניות סביבתית במרחב

 2    נ"ז 

 40650

 עיר וחברה

 2    נ"ז

 40652

 תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

 2    נ"ז

 40698

 סיור לימודי ברומא

 4    נ"ז

 40704

 מדיניות דיור והתחדשות עירונית

 2    נ"ז

 40750

 סיור לברצלונה ולקטלוניה

 4    נ"ז

 40769

 קליניקה אורבנית – התמחות מעשית בתכנון חברתי                 

 4    נ"ז

 40831

 תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל

 2.5 נ"ז 

 40858

 צדק מרחבי ועירוניות

 2    נ"ז

 40860

 אולפן בתכנון סביבתי

 3    נ"ז

 40870

 תכנון מטרופוליני

 2    נ"ז

 40908

 פוליטיקה עירונית ודמוקרטיה מקומית

 2.5 נ"ז

 40953

 שלטון מקומי ופיתוח עירוני

 2    נ"ז

 40957

 ניתוח עירוני ואזורי – יישומי GIS

 3    נ"ז

 40971

 עיצוב המרחב בישראל

 2    נ"ז   

 49800

  GIS בשירות התכנון

 2    נ"ז

 49801

 יישומי AUTOCAD MAP 3D לתכנון עירוני

 2    נ"ז

 49816

 מעמד השימור בזירת התכנון – היבטים מעשיים

 2    נ"ז

 49817

 פרוגרמות ומדיניות קרקעית בישראל

 2    נ"ז

 49836

 ערים ידידותיות לילדים ולגיל הרך

 2    נ"ז

 49838

 תכנון בישובים הערביים

 2    נ"ז

 49848

 פרקטיקום בתכנון

 2    נ"ז

 49863

 תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

 2    נ"ז

 49873

 עקרונות בעיצוב עירוני

 2    נ"ז

 54830

Local Government and Challenges of Housing 
Crisis and Immigrant/Refugee Absorption 

 1    נ"ז

 54837

 ערים באירופה במאה ה-21

 2    נ"ז

 

קורסי בחירה בגאוגרפיה
להשלמת 40 נ"ז במסלול א' או 44 נ"ז במסלול ב' (לא כולל נ"ז עבור כתיבת עבודות סמינריוניות)

 40357

 כריית נתונים

 3    נ"ז

 40458

 קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל           

 3    נ"ז

 40622

 מבוא לניהול פסולת מוצקה

 2.5 נ"ז

 40712

 מפת ארץ ישראל והתפתחותה

 4    נ"ז

 40733

 יסודות הסטטיסטיקה המרחבית

 2    נ"ז

 40789

 אקולוגיה פוליטית של מים: גישות ביקורתיות

 2    נ"ז

 40850

 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

 2    נ"ז

 40920

 מחנה מחקר בגאוגרפיה היסטורית

 4    נ"ז

 40935

 מדיניות ניהול משאבי המים בישראל

 4    נ"ז

 40946

 געגועים לנחל: הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל

 2    נ"ז

 

מקבץ קורסי בחירה בתחום התחבורה

 40944

 תכנון תחבורה ומודלים

 2    נ"ז

 40947

 תכנון תחבורה ציבורית

 2    נ"ז

 49824

 מבוא לכלכלת תחבורה

 2    נ"ז

 49825

 מבוא להנדסת תחבורה

 2    נ"ז

 49826

 מדיניות תחבורה ורגולציה                                        

 2    נ"ז

 

כתיבת עבודות סמינריוניות (במסגרת שו"ס או סמינר)

עבודה סמינריונית אחת במסלול א'                        4 נ"ז
שתי עבודות סמינריוניות במסלול ב'                       8 נ"ז

 

עבודת גמר                                  מסלול א' בלבד

סה"כ נ"ז לתואר מסלול א'            40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת סמינר) = 44 נ"ז
סה"כ נ"ז לתואר מסלול ב'            44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת 2 סמינרים) = 52 נ"ז