מקבץ קורסי תחבורה

החל משנת הלימודים תשע"ז מציע המכון ללימודים עירוניים ואזוריים בשיתוף עם תכנית אב לתחבורה ירושלים מקבץ קורסים בתחום התחבורה.

המקבץ כולל חמישה קורסים שיועברו על ידי מומחים וחוקרים המצויים בלב תכנון התחבורה בישראל ונועד להכשיר מבין מוסמכי המכון תלמידים בעלי ידע מתאים לעיסוק בתחום.

 

הקורסים המוצעים:

סמסטר א'

1.      מבוא להנדסת תחבורה – ג'יי קפלן

2.      מבוא לכלכלת תחבורה – ד"ר דני גבעון

 

סמסטר ב'

3.      תכנון תחבורה ציבורית (שיעור וסמינר) – פרופ' סיגל קפלן

4.      תכנון תחבורה ומודלים – פרופ' סיגל קפלן

5.      מדיניות תחבורה ורגולציה – ניר שרב

 

פרטים מלאים על חמשת הקורסים יושלמו בהקדם. 

המקבץ יוצע במשך שלוש שנים לפחות ואינו דורש רקע קודם בתחבורה. כמו כן יתכן מתן מלגה לתלמידים שייקחו את רוב או כל קורסי המקבץ ומידע בנושא זה יימסר במהלך שנת הלימודים הקרובה.

  

כלי תחבורה