מוסמך בגאוגרפיה ובתכנון עירוני ואזורי

המחלקה לגאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים מציעים תכנית משותפת לתואר מוסמך "גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי". התכנית מעניקה השכלה מקיפה בתחום התכנון העירוני והאזורי, המשלבת לימודים פרופסיונליים, תיאורטיים-עיוניים ומתודולוגיים. חבילת הקורסים של המכון מתמקדת בלימודי הליבה של התכנון העירוני והאזורי (כמו תיאוריות בתכנון, תכנון - הלכה למעשה ודיני תכנון ובניה), בלימודים בעלי גוון פרופסיונאלי (נדל"ן, פרוגרמות, עיצוב עירוני, אולפנים, "קליניקה אורבאנית") ובמגוון לימודים עירוניים אינטר-דיסציפלינאריים. לימודי גאוגרפיה כוללים את המטען העיוני בגאוגרפיה עירונית ובתחומים רלוונטיים אחרים, וכלים מתודולוגיים (מערכות מידע גאוגרפיות, שיטות איתור מתקדמות, חישה מרחוק, שיטות מחקר וסטטיסטיקה). התואר מכשיר את מוסמכיו לעבודה כמתכננים עירוניים ואזוריים ובתחומים אחרים של מדיניות עירונית, ולמחקר בתחום הלימודים העירוניים והאזוריים והגאוגרפיה העירונית.

ההוראה נשענת על אנשי סגל אקדמי של האוניברסיטה העברית ועל בכירים מעולם התכנון - מהמגזר הציבורי / הממשלתי בהווה ובעבר או יועצים פרטיים, עם דגש על בעלי ניסיון רב-שנים.

התלמידים שאינם בוגרי גאוגרפיה באוניברסיטה העברית, מחויבים בלימודי ההשלמה הבאים, אם לא למדו אותם קודם לכן: מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למערכות מידע גאוגרפיות וגאוגרפיה של פעילות כלכלית. ניתן לשלב תואר זה עם מגמה בגאוגרפיה היסטורית-יישובית, אך הדבר כרוך בתוספות ושינויים בהיקף הלימודים לתואר מוסמך.

מסלולי הלימוד ותנאי הקבלה

לימודים מתנהלים בשני מסלולים:

א. מסלול מחקרי (א'): מיועד להעמיק ולהרחיב את ידיעות התלמידים, כדי לפתח את כושרם המחקרי, לביצוע עבודה מחקרית מורחבת. תלמידים יוכלו להתקבל למסלול זה לאחר שאחד המורים הקבועים במחלקה הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה. 

תנאי קבלה: ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר.
תלמיד המתקבל בשנה א' למסלול הלא מחקרי יוכל לעבור למסלול המחקרי אם השיג ממוצע של 85 לפחות ב- 20 נ"ז בלימודי המוסמך.

ב. מסלול לא מחקרי (ב'): ירחיב ויעמיק את הידע בתחום הגאוגרפיה והתכנון העירוני והאזורי הן בכיוון המקצועי והן בכיוון העיוני. במסלול זה אין עבודה מחקרית מורחבת ומספר הקורסים רב יותר.

תנאי קבלה: ציון ממוצע של 82 לפחות בלימודי הבוגר.

 

תואר מוסמך בגאוגרפיה ותכנון

מבנה התואר

לרשימת הקורסים המלאה

קורסי השלמה
(למי שלא למדו אותם או קורסים דומים במהלך לימודי התואר הראשון או במסגרת אחרת)

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
גאוגרפיה של פעילות כלכלית
מבוא לסטטיסטיקה                                                                                                  

  3 נ"ז 
 3.5 נ"ז     
 כ-3 נ"ז                

סה"כ

0-9.5 נ"ז

לימודי חובה – גאוגרפיה

סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי
סמינר המחלקה לגאוגרפיה
שיטות מחקר למוסמך
סטטיסטיקה למוסמך
קורס מתקדם בתחום הממ"ג                                                                                    

  2 נ"ז
  2 נ"ז
  2 נ"ז
  3 נ"ז
2-3 נ"ז                 

סה"כ

11-12 נ"ז

חובת בחירה גאוגרפיה – לימודי ליבה עיוניים בתכנון וסביבה (יש לבחור לפחות שלושה קורסים)     

סה"כ   6 נ"ז

לימודי חובה – תכנון

תיאוריות בתכנון
מבוא לדיני תכנון ובניה
סמינר מכוני                                                                                                             

  2 נ"ז 
  2 נ"ז 
  1 נ"ז                  

סה"כ

  5 נ"ז 

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)

תכנון – הלכה ומעשה
מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                                                                         

  2 נ"ז
  2 נ"ז                  

סה"כ

  2 נ"ז

חובת בחירה – שני אולפנים בתכנון                                                                                                      

סה"כ

 4-6 נ"ז

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי (להשלמת 19 נ"ז במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים)                 

סה"כ

 6-8 נ"ז

קורסי בחירה בגאוגרפיה
(להשלמת 40 נ"ז במסלול א' או 44 נ"ז במסלול ב', לא כולל נ"ז עבור כתיבת עבודות סמינריוניות)             

סה"כ

4-3 נ"ז במסלול א'
8-7 נ"ז במסלול ב'

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת שו"ס או סמינר                                                                                

עבודה סמינריונית אחת במסלול א'
שתי עבודות סמינריוניות במסלול ב'

4 נ"ז במסלול א'
8 נ"ז במסלול ב'

עבודת גמר – מסלול א' בלבד

 

סה"כ לתואר מסלול א':      40 נ"ז + 4 נ"ז (כתיבת סמינר) = 44 נ"ז

סה"כ לתואר מסלול ב':      44 נ"ז + 8 נ"ז (כתיבת 2 סמינרים) = 52 נ"ז

 

הלימודים מרוכזים בימי ג' וד' (יתכנו לעיתים סיורים ופעילויות בימים אחרים).

התואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי שקול לתואר בגאוגרפיה, תכנון וסביבה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, שהוענק לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנים 2015/16-2010/11 ולתואר בגאוגרפיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים שהוענק לתלמידים שהחלו את לימודיהם עד 2009/10.